We know all benefits of technical insulation!

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- Eigenaar  : NCTI
-  Gebruik(en)  : Alle denkbare handelingen;
- Jij  : De gebruiker (bezoeker) van de website;
-  Content  : Alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De content is door NCTI met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, NCTI aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. NCTI is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. NCTI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

NCTI kan in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.