We know all benefits of technical insulation!

Over NCTI

NCTI staat voor Nederlands Centrum voor Technische Isolatie. Haar doelstellingen zijn:

- Kennisborging

- Kennisdeling

- Kennisontwikkeling

- Kennismarketing

NCTI ontwikkelt en levert wereldwijd kennis voor alle facetten van isolatie, en voor procesverbeteringen, energiebesparing, emissiereductie, plant integriteit en plant optimalisatie en voor het voorkomen en verminderen van corrosie onder isolatie.

Producten en diensten die (inter)nationaal ingezet kunnen worden

- NCTI cursussen voor monteur, engineer en inspecteur

- NCTI workshops en trainingen op locatie en op maat

- NCTI kan ondersteuning geven bij isolatiespecificaties op bedrijfs- en projectniveau

- NCTI kan onafhankelijk advies geven voor koude- en warme isolatiesystemen

- NCTI kan je inzetten voor onafhankelijke inspecties, audits en quickscans

- NCTI kan quick scans thermografie doen

- NCTI kan isolatie- en life cycle cost berekeningen maken

- NCTI kan normen en richtlijnen in de isolatiebranche promoten

- NCTI kan events organiseren voor het delen van kennis in de isolatiebranche

Sectoren

NCTI is actief in de (petro)chemische industrie, procesindustrie, utiliteitsbouw, energiesector, farmacie, voedingsmiddelenindustrie, scheepsbouw en offshore, tuinbouw, koel- en vrieshuizen of combinaties van deze marktgebieden. 

Partners van NCTI