We know all benefits of technical insulation!

NCTI

NCTI staat voor Nederlands Centrum voor Technische Isolatie. Het onafhankelijke kennis- en adviescentrum op isolatiegebied heeft als taken kennis uit te dragen en te adviseren over industriële isolatie en/of technische isolatie en tevens ook utiliteitsbouwisolatie.

 

Geachte relatie,

Het spijt ons u te moeten mededelen dat onlangs is besloten dat Stichting NCTI haar activiteiten definitief zal beëindigen en de Stichting zal worden opgeheven.

Achtergrond is een gebrekkig financieringsmodel en de gewijzigde visies van vorige en huidige NCTI partners.

Wij zijn echter verheugd u te kunnen mededelen dat Stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie (CINI), een van de oorspronkelijke oprichters van NCTI,  het initiatief heeft genomen tot oprichting van de CINI Academy om de branchespecifieke trainingen (al dan niet in een vernieuwde opzet) te continueren en daarmee tegemoet te komen aan de vraag vanuit de markt en branche. Voor meer informatie verwijzen wij u dan ook naar de website van CINI

www.cini.eu

Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen en loyaliteit in de afgelopen jaren en wensen u veel succes in de toekomst.

Bestuur NCTI

PS: Ook voor opleiding tot CINI inspecteur en voor hercertificering van bestaande CINI inspecteurs is CINI voornemens passende opleidingen aan te gaan bieden  

Gratis abonneren op de Nieuwsbrief van NCTI. Klik hier en geef je e-mail en bedrijfsnaam door.