We know all benefits of technical insulation!

Inspectie

Kennis van isolatie ontbreekt bij veel producenten in de industrie. Maar wie beoordeelt dan de aanbiedingen van de aannemer en de kwaliteit van een nieuw of bestaand isolatiesysteem? Als de laagste prijs de doorslag heeft gegeven, komt de uitvoerder en uiteindelijk de producent met een (financieel) probleem te zitten. NCTI helpt u om dit te voorkomen.
 
NCTI heeft een hoge mate van expertise op het gebied van het schrijven van isolatiespecificaties, isolatie-inspecties, het uitvoeren van audits en het uitvoeren van isolatie quickscans met of zonder infrarood thermografie (op aanvraag).
 

Gecertificeerde CINI isolatie inspecteur

Meerdere specialisten uit binnen- en buitenland hebben de CINI inspecteurscursus met succes voltooid en hebben zich aldus gespecialiseerd in technische (proces) isolatie. De achtergrond van deze isolatiespecialisten is divers. Van (NACE) coating inspecteur tot projectleider isolatie en van leverancier tot constructeur. Klik hier voor een actueel overzicht van de 'Certified CINI Insulation Inspectors'.

Wend u zich tot NCTI via info@ncti.nl voor nadere informatie over de cursus of de inzet van een van de gespecialiseerde CINI inspecteurs voor uw project.

Inspectie

Isolatiesystemen dienen regelmatig geïnspecteerd te worden. Niet juist gemonteerde of beschadigde systemen kunnen dan in een vroeg stadium opgemerkt worden. Voor u betekent dit een aanzienlijke kostenbesparing door een lager energieverbruik, verminderde corrosiedruk en geen onnodige onderbreking van de productie.

Meer info