We know all benefits of technical insulation!

NCTI onafhankelijke inspecties

Inspectie

Kennis van isolatie ontbreekt bij veel producenten in de industrie. Maar wie beoordeelt dan de aanbiedingen van de aannemer en de kwaliteit van een nieuw of bestaand isolatiesysteem? Als de laagste prijs de doorslag heeft gegeven, komt de uitvoerder en uiteindelijk de producent met een (financieel) probleem te zitten. NCTI helpt u om dit te voorkomen.
 

NCTI heeft een hoge mate van expertise op het gebied van het schrijven van isolatiespecificaties, isolatie-inspecties, het uitvoeren van audits en het uitvoeren van isolatie QuickScans met of zonder infrarood thermografie (op aanvraag).

 

Gecertificeerde NCTI Inspecteur, volgens CINI-richtlijn

Meerdere specialisten uit binnen- en buitenland hebben de NCTI Inspecteur cursus, conform CINI-richtlijn met succes voltooid en hebben zich aldus gespecialiseerd in technische (proces) isolatie. De achtergrond van deze isolatiespecialisten is divers. Van (NACE) coating inspecteur tot projectleider isolatie en van leverancier tot constructeur. CINI Inspectors y.t.d..pdfis een actueel overzicht van de 'Certified NCTI Inspecteurs, volgens de CINI-richtlijn'.

Wil je meer informatie over het inzetten onafhankelijke NCTI-inspecties, stuur dan een e-mail naar: info@ncti.nl

Inspectie

Isolatiesystemen dienen regelmatig geïnspecteerd te worden. Niet juist gemonteerde of beschadigde systemen kunnen dan in een vroeg stadium opgemerkt worden. Voor de organisatie betekent dit een aanzienlijke kostenbesparing door een lager energieverbruik, verminderde corrosiedruk en geen onnodige onderbreking van de productie.

Meer info